Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) Alpha 2 发布

代号为“Jaunty Jackalope”的 Ubuntu 9.04 的第二个 Alpha 版已经发布。Ubuntu 9.04 Alpha 2 搭载 Linux Kernel 2.6.28-3.4,采用 X.Org server 1.6,以及对既有的包进行了更新。

Ubuntu

下载 Ubuntu 9.04 Alpha 2

希望测试 Ubuntu 9.04 Alpha 2 的朋友,可从如下地址下载:

相关阅读

Read More: