Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) Alpha 5 推出

Ubuntu 8.04 (开发代号 Hardy Heron) Alpha 5 已经正式推出。这是 Ubuntu 8.04 的第五个 Alpha 测试版,按照 Ubuntu 8.04 的开发计划,该正式版本定于今年的 4 月发布。

Ubuntu

对于 Ubuntu fans 所密切关注的新特性方面,Ubuntu 8.04 Alpha 5 包含:

想要体验 Ubuntu 8.04 Alpha 5,现在就下载 ISO 映像文件:

Read More: