KDE 4.0 Beta 4 精彩截图

昨儿晚上体验了一番最新发布的 KDE 4.0 Beta 4,个人感觉这个版本不仅在稳定性上大有改观,而且内含的各种应用也相当具有亲和力。给我留下深刻印象的首先要数 Plasma,它对于桌面应用的扩展真是十分强大和灵活。另外就是新的默认文件管理器 Dolphin 也值得留意,其现有功能已今非昔比。但是,基于 KickOff 设计的新菜单却并不怎么好用,我感觉有点繁琐。无论如何,KDE 4.0 是值得期待的。如果你想尝鲜的话,不妨亲自试一试。

KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图
KDE 4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图KDE
4.0 Beta 4
屏幕截图

Read More: